Välkommen till Lasses Entreprenad AB

Lasses Entreprenad är ett företag med lång erfarenhet och gedigen kunskap om allt inom markarbete.

Vi utför stora som små arbeten åt såväl privatpersoner som företag. Vårt huvudsakliga verksamhets- område är Västkusten, men vi åtar oss uppdrag i hela landet.

Vår storlek och kunskap innebär att vi har en stor flexibilitet i företaget och vi gör allt för att tillgodose våra kunders behov.

Våra tjänster

Inom företaget finns en bred kompetens inom grävning, schaktning och sprängning, och vår kompletta maskinpark möjliggör för oss att utföra alla tänkbara markarbeten.

Det kan handla om allt från dränering av småhus och VA-arbeten, till att färdigställa villatomter från orörd mark eller att bygga vägar.

Vi har också en mängd andra tjänster att erbjuda, som snöröjning, gräs- och buskklippning vid vägkanter och flyttning av maskiner.

» Kontakt

Hör av Er om Ni vill begära offert eller har frågor kring våra tjänster!

Telefon: 0708-66 21 80

info@lassesentreprenad.se

Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna